Ahora opinamundo.noticia.es en tu móvil | Crea tu cuenta en noticia.es  noticia.es
1meneos
cerrado

Podatek za 2012

Polacy nie posiadający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeśli osiągnęli za rok podatkowy przychody ze źródeł zysków położonych na obrębie Polski, a planują opuścić obręb kraju przed pierwszym dniem maja 2012 r. pity-2012.Name , są obowiązani dostarczyć deklarację w roku fiskalnym przed.

hora
acción
me/co
 quién/qué
estado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condiciones legales  |    |  Contacta con noticia.es
código: licencia, descargar  |  Modificación  |  licencia de los gráficos   |  licencia del contenido
Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!   [Valid RSS]